Заснавальнік - Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь
Выдаецца са студзеня 1983 года
«ПлаSтфор­ма» 2013–2017: шлях са­му­рая
З 2013-га — ча­су свай­го з’яўлен­ня — дзе­ціш­ча за­сна­ва­ль­ні­каў бе­ла­рус­ка­га андэ­граў­ндна­га тэ­атра Вя­час­ла­ва Іна­зем­ца­ва, Іны Асла­ма­вай і Аляк­сан­дра Це­бя­нь­ко­ва спак­ва­ля, але тры­ва­ла аста­лёў­ва­ла­ся ў куль­тур­най пра­сто­ры кра­іны.
© 2013-2017 «Мастацтва». Зроблена ў «Вэбпрофі»