, ""

6 (1549) 05.02.2022 - 11.02.2022

1981 . , , ࢭ , 볭 , . , ꅔ, ֳⳭ.

/i/content/pi/cult/889/18821/11.jpg­­­ ­­­

­­­­ ­­­ ̳­ ­, ­­­ ­­­­, ­­ ­­­ ­ ­­ “­”. ­ ­­ ­­ ­­­ ­­­ ­­­, ­­ ­­, ˳­. ­­, ­­, ­ ­­­, ­ 11- ­­ ­­ ­­ ­ ­­. ­ — ­­ ­! — ­, ­ ­­­ ­­. ­ ­ ­­­­ ­ ­, ­ — ­­ ­ ­­­ ­ ­…

­ ­­ ­­­ ­­ “­­”, ­­ ­, ­­­­­, ­­­­ ­ ­­­ ­ ­-
­ ­­ ­­ ­­­ ­­­­­ ­… ­­, ­ ­ “­­­”!

“­­” ­ ­­ ­ ­­ ­­­ ­ ­­ ­­ ­­­­ “­­”.

­­, ­ ­­ ­, ­ ­ ­, ­­­­ , ­­, “­­­” ­­ ­ ­­­, ­­ ­­­ — ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­.

­ ­­­ ­ ­­ ­­­-­­­­­ ­ “­­” ­ ­ — ­­ ­­­ ­. ­ ­ ­Ⳣ, ­ ­ “­­­”, ­ ­­: “­­” ­ ­­­ ­­ ­­,  — ­ ­­!

­­ ­­ ­­ ֳ­­­, ­­ ­­, ­ ­ ­­­ ­­.

­­­ ­­ ­ ­­ ­ ­­ “­-80”: ­­­ ­­­ ­­­­­ — ­ ­, “­­” ­­ ­ ­ ­ ­­ ­, ­­ ­­­ ­­­ ­­᳢­ ­­­­.

­­ ­ ­­­

­ ­­ ­­ ­ ­ ­­ ­­­ ­­, ­­­ ­. ­­, ­­ ­­ ­­, ­­ ­… ­, ­­ ­­ ­ ­ ­ ­­­­­. ­­ ­ ­ ­­: ­­­ ­ — ­­ ­ ­­ ­ ­­. ­­ ­­ ­! ­ ­­ ­­­ ­­­ ­­ ­­­ ­ ̳­ ­­­­ ­: ­ ­­­ — ­­, ­­ — . ­ ­­쳢 ­ ­­ ­, ­ ­­ ­.

­­­ ­­­ ­ ­ ­­ ­. ­­ ­­: ­­ ­ ­, , ­­ ­, ­­­, ­­ ­­ ­. ­­­ ­ ­ ­­­ ­­, ­ ­ “­”: ­­ ­­ ­ ­­­­ ­­ “­­”.

­­­ ­, ­­­ ­­­, ­­ ­ ­­ﳢ ­­­­. ­­­ ­­­ ­ ­­ ­­. ­ ­­ ­­­­ “­” ­­ ­ ­­ ­­­ ­­­­.

60- ­­ ­ ­­ ­ ­ ­­, Ⳣ - “­­ ­­”. ­­ , ­ ­­ ­­: “­ — !” ­ ­­ ­­­­.

­ ­ 1973- ­ ­­­­ “̳”, . ­­ ­­ ­­­, ­ ­ ­­ ­­ ­ “­­” ­­ ­­, ­­­, ­-­­, ­­ ­­ “­­” ­ ­.

­, ­ ­­­­­ ­, ­ ­­­ ­ ­ ­­­. ­­­­ ­­ ­ ֳ­­­­, ­ ­­­­­, ­­­­ ­­­­­­ ­.

­­ 70- ­­ ­­­ ­­­­ ­­­­ ­­ “­­” ­­­­ ­­ ² “­­”. ­­ ­­ ­­­ ­­­ ­ ̳­­, ­ “­­­” ­­­­ ­ ­: “­­ ­­” ­ ­­ ­.

­­­ ­­­ ­­­­ ­­ -­­­ ֳ­­­­ — ­ ­­ ­­ “­­”.

, ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­­ , ­­­ ­ 1975-, ­ ­­­ ­­. ­­ ­­ ­ “­­­” ̳­­ ­­­ ­: ­­­­ ­, ­ . ­ ­ ­­ ­­ , ­ ­ ­ ­­.

­­˲ “­­­̲”

­­­ ­­ ­­ ­­­­ ­ ­­-
­, ­­ ֳ­­­­ ­­ “­­”, ­­­ “”. ­ ­ ­­ ­­. ­­ ­­ ­­ : “, !” ­­ ­­­ ­­­ -­­… ­­­ ­­­­­, ­ ­­­ ­­ ­­, ­ ­­ ­­ ­, ­쳢, “” -­ — ­! ­ ­­ ­­ ­ ­ ­­­, ­ ­­.

­ ­­ ­­ ­ ­ ­­ ­­­ ­ ­­, ­­ ­­ ­­. ­ ֳ­­­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­­ ­­­ ­­ ­­ ­. ­­ ­­­­ ­­ “­­­” ­­­, ­, , “­­” ­­­­. ­ ­ ­­ ­­­ — ­­ ­­­­ “­­” — ­­­ ­ ­­­ ­­­.

­­­ 1977- ­ “­ “­­”, ­­ ’ ­, ­­, ­­, ­­, ­, ­­­ ­ ­­­ ­ ­­ ­­, ­­ ­­ ­­­­ ­­ ­.

­ ­­­ ­­ “­­” ­, ­­­ ­­­­ ­ ­­­ ­­­. ­ ­­ ­­­­ -, ­­ ­­ : “­ ­”. ­­­ ­­-
­ ­­­ ­­: ­ ֳ­­­­. ­­ ­ ­­­­ “­­” ­­­ ­ ­­.

­­ ­­­­ ­­ ­­­ “­ ­ ­­ ­­” ­­Ⳣ ­­­ “­ ­”: ­­ ­ ­ ­­ — ­ ­-“­­­” — ­­ ­ ­­ ­­­ ­­­­ — ­ . ­­­ — ­ ­ — ­ . ­­!

­­­­ ­­­ ­, 1978  ­­ ­ ­ ­ “­ ­ ­­ ­­”. ­­­ ² ­ ­­­ ­­. ­ ֳ­­­ ­ ­ ­-
­. ­­ ­ ­­­ ­­­ ­, ­ ­­ ­­ ­­­ ­­ ­­ ­ ­ ­­.

­­ ­ ­­­ “­ ­” ­Ⳣ ­­ ­­ “ ­­ ”. ­­ ­ ’ ­-­ ­­ ­ ­­ ­­­ ­­­ ­, ­ ­ ­­, — “­­”, “­­”, “­”, ­­­ ­­­, - ­ ̳­­ Գ­­ ­­ ­­. ­­ ­­­­ ­­, ­­­­­ ­ ­­­ ­, “­­ ­ ­­­ ­­­”.

­ “­­­” ­­ ­ ­­ ­­ “­­ ­­­­ ”. ­­ ­ ­­ ­ ­ ­­ ­. ­ ­­ ­­­ -­ ­­ ­ “­­ ­” — ­ ­ ֳ­­­ ­ ­­.

­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­­ ­­­, ­­­ ­­­ ­ — ­­.

“­­­ ­”

­­-­­­ ­ “­­” ­ ­­ “­” ­­­. ­­: ­ ­­ ­ ­ ­ ­ “­­” ­ ­, ­ ­­­ ­­ -­ ­ ­?

­ ֳ­­­ ­­­ ­ ­­ , 79- , ­­­­ ­­: ­ ­ ­ ­­, ­­, ­­­ ­­ ­­, ­­­, ­­ ­ ­­. , ­­, ­­ ­ ­­ ­­ — ­, ʳ­, ̳­.

­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­­­: ­­ ­­ “­”, “ ­­­­”, ­­ ­­­ ­ “­­” — ­ ­!

­ ­ — ­­­ ­­­, ­­ ­­, ­­ ­­ ­ “­­” ­, ­­ “­­­”.

­­ — ­­ ­. “­­” ­­ ­­ ­, ­­­ ­­ ­­ ­븢.

ֳ­­­ ­­ ­ ­­, ­ ­ -­­. ­ ­ ­ ­­ ­ ­. ­ “­­” ­­­ ­­­ ­­­, ­ ­, ­­­ ­­­ ­­­­ ­­: “­­­”, “ ­­ ­”, “­­­” — ­­ ­ ­, “­ ­” ­ ­­. , ­­, ­­­ ­­ “­­­” ­­, ­ ­­­ ­ ­ ­ ­. ­­ ­­­ ­: ­­­ ­ ­ ֳ­­­ — ­­.

1986- ² “­­” — “­­­ ­” — ­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­­ ­­ 糳. ­­­ ­­­­ ­­. ­­ ­­ ֳ­­­­ ­-­­­ ­­­ — ­­­ ­.

­­: 1986- ֳ­­­ ­­ ­­­ ­­­ “­­”, ­­­ ­ ­ ­.

(­­­ ­)

­­ Ρ, ­­­­